VÅR SYNERGI:

RENT HAV &

LANDLIG UTVIKLING

Vår modell er basert på synergi mellom FNs  bærekraftsmål: Liv under vann og utrydding av fattigdom.

Artboard 1 copy 5.png

FORBRUK

Plantebaserte produkter betyr at forbrukeren kan redusere sitt plastavtrykk og bidra til å skape en fremtid med hav frie for plast, samtidig som de kan dra nytte av de mange kvalitetene som følger med naturlige produkter.

RRODUKSJON

Produktene er produsert med de enorme planteressursene i India og bidrar til landelig utvikling og selvstendiggjøring  av svake grupper gjennom den etiske produksjonen. 

INDO.CArtboard 1 copy 55.png
INDO.CArtboard 1 copy 56.png

PRODUKTKJEDEN

Vi jobber for bærekraftighet i hele produktkjeden, fra råvare til salg av produktene. 

big.circle.blue.png

RÅ-MATERIALE

Vi bruker planteressurser basert på deres lave avtrykk på miljøet. Enten ved at de vokser naturlig i stort antall, at de vokser naturlig uten plantevernmidler, bruker lite vann eller at de ellers ville blitt til avfall.

HØSTING

Vi bruker hovedsakelig råvarer fra selvstendige bønder som høstes nær produksjonen. Noen av råvarene høstes  til og med direkte fra naturen.

PRODUKSJON

Produktene blir lagd i landlige India, i samarbeid med etiske produsenter som bidrar til landlig utvikling og myndiggjøring av undertrykte grupper.

PAKKING

Våre emballasjer blir lagd med vårt design for å sikre at det kan gjenbrukes, komposteres eller resirkuleres. Vi bruker resirkulert papir eller håndlaget papir lagd av landbruksavfall.

Alle produktene våre er zero-waste. Dette betyr at de er gjenvinnbare og sirkulær - enten ved at de komposteres tilbake til jorden, eller ved at de resirkuleres eller gjenbrukes.

FORNYELSE

VÅRE PRODUSENTER

Samarbeid mellom sosiale og miljøvennlige produsenter er den beste måten å bidra til å skape landelig utvikling og selvstendiggjøring av svake grupper og samtidig ta vare på naturen. Flere av produsentene våre er tilknyttet frivillige organisasjoner og stiftelser. 

Map#3.png
MGECODUTIES

En del av det internasjonale samfunnet i Auroville, med misjon om å lage miljøvennlige probiotika-produkter. Les mer.

PAIVI

 

Drevet av kvinner med misjon å bekjempe plastforurensing gjennom miljøvennlige produkter laget av håndverkere. Les mer.

SOUTH ASIA

WILD IDEAS TRUST

Stiftelsen forbedrer livene til kvinnene fra vanskeligstilt bakgrunn gjennom å bidra med økonomiske uavhengighet, arbeidstrening og prestasjonsfølelse. Les mer.

SAAHAS ZERO WASTE

 

Selskap som driver med avfallshåndtering ved å konvertere søppel til nyttige varer, som eskene vi bruker til å pakke såpene i. Les mer.