VÅR SYNERGI:

RENT HAV &

LANDLIG UTVIKLING

Vår modell er basert på synergi mellom FNs  bærekraftsmål: Liv under vann og utrydding av fattigdom.

FORBRUK

Plantebaserte produkter betyr at forbrukeren kan redusere sitt plastavtrykk og bidra til å skape en fremtid med hav frie for plast, samtidig som de kan dra nytte av de mange kvalitetene som følger med naturlige produkter.

RRODUKSJON

Produktene er produsert med de enorme planteressursene i India og bidrar til landelig utvikling og selvstendiggjøring  av svake grupper gjennom den etiske produksjonen. 

PRODUKTKJEDEN

Vi jobber for bærekraftighet i hele produktkjeden, fra råvare til salg av produktene. 

RÅ-MATERIALE

HØSTING

PRODUKSJON

PAKKING

FORNYELSE

VÅRE PRODUSENTER

Samarbeid mellom sosiale og miljøvennlige produsenter er den beste måten å bidra til å skape landelig utvikling og selvstendiggjøring av svake grupper og samtidig ta vare på naturen. Flere av produsentene våre er tilknyttet frivillige organisasjoner og stiftelser. 

MGECODUTIES

En del av det internasjonale samfunnet i Auroville, med misjon om å lage miljøvennlige probiotika-produkter. Les mer.

PAIVI

 

Drevet av kvinner med misjon å bekjempe plastforurensing gjennom miljøvennlige produkter laget av håndverkere. Les mer.

SOUTH ASIA

WILD IDEAS TRUST

Stiftelsen forbedrer livene til kvinnene fra vanskeligstilt bakgrunn gjennom å bidra med økonomiske uavhengighet, arbeidstrening og prestasjonsfølelse. Les mer.

SAAHAS ZERO WASTE

 

Selskap som driver med avfallshåndtering ved å konvertere søppel til nyttige varer, som eskene vi bruker til å pakke såpene i. Les mer.

 
 
 

©2020 av Indo Naturals AS

Org.no.: NO 922302936 

FOLLOW

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon